Young casual student and her groupmates making notes while listening to coach at business course

Utbildningar & Kurser

People Potentials utbildningar och kurser bidrar till att deltagarna själva kan göra mer aktiva och självständiga val och sätta sig i förarsätet för sin egen utveckling.

 

En lyckad integration börjar med att individen kan förstå, styra och ansvara för sin egen utveckling.

Föräldrautbildning

Alla vill vara en bra förälder men i ett nytt land med allt vad det innebär är det inte alltid så lätt. Under utbildningen guidas deltagarna på ett enkelt sätt genom fakta och forskning kring barns utveckling. Utbildningen syftar till att stärka föräldrar att göra informativa och kunskapsbaserade val för sina barn samtidigt som vi reflekterar och skapar dialog kring föräldraskap och uppfostran.

 

 • Att guida sina barn till bästa möjliga förutsättningar 
 • Att vara förälder under stress 
 • Tankar om föräldraskap 
 • Hälsa för dig och ditt barn 
 • Att vara förälder i Sverige – förutsättningar, hinder och möjligheter

Startdatum: Flexibla startdatum 

Deltagare: Max 10 deltagare per tillfälle

Tid: 3 timmar

 

Utbildningen består av olika case, filmer och forskningsbaserat underlag. Utbildningen syftar till att öppna upp och vidga deltagarnas perspektiv för att själva utifrån sina egna erfarenheter och kunnande själva kunna göra mer informativa och självständiga val. Utbildningen motiverar till att skapa sin egen framtid och förstå hur man som förälder aktivt kan bidra till och skapa bättre förutsättningar för sina barn.

Hälsoutbildning

Att ha en god hälsa är en förutsättning för att kunna bidra både till sin egen sin familjs och samhällets utveckling. Utbildningen syftar till att ge deltagarna verktyg för att förstå hur deras välmående också skapar förutsättningar för att lyckas i andra delar av livet och vad man själv kan göra för att både undvika och hantera stress när det uppstår.

 

 • Vad skapar stress och hur hanterar du det 
 • Vad händer i kroppen och hjärnan under stress
 • Mat, näring och fysisk aktivitet 
 • Sociala kontakter och hälsa
 • Glädje och hälsa

Startdatum: Flexibla startdatum 

Deltagare: Max 10 deltagare per tillfälle

Tid: 3 timmar

 

Utbildningen består av olika case, övningar, filmer och forskningsbaserat underlag. Deltagarna får också konkreta verktyg för hur de kan hantera och undvika stress i vardagen. Utbildningen syftar till att öppna upp och vidga deltagarnas perspektiv för att själva utifrån sina egna erfarenheter och kunnande själva kunna göra mer informativa och självständiga val. Utbildningen motiverar till att skapa och styra över sin egen framtid.

Konflikt och kultur

Många konflikter idag är globala och har upprätthållits under flera generationer. För att skapa inkluderande samhällen där alla känner tillhörighet och respekt för varandra behöver vi också arbeta med konflikter och hur de på ett individuellt plan kan hanteras och lösas. Detta är en av de viktigaste delarna för ett effektivt och hållbart integrationsarbete. 

 

 • Hur hanterar du konflikter i ett globaliserat samhälle 
 • Förhindrar du eller upprätthåller vi konflikter 
 • Vilket samhälle vill du leva i och vems ansvar är det 
 • Hur lever vi tillsammans med respekt för varandra 

Startdatum: Flexibla startdatum 

Deltagare: Max 10 deltagare per tillfälle

Tid: 3 timmar

 

Utbildningen består av olika övningar, filmer och forskningsbaserat underlag för att hantera konflikter.  Utbildningen syftar till att öppna upp och vidga deltagarnas perspektiv för att själva utifrån sina egna erfarenheter och kunnande själva kunna hantera och undvika konflikter. Utbildningen motiverar till att förstå vilka konflikter man själv upprätthåller och hur man själv kan bidra till förändring.

Jämställdhetsutbildning och workshop

Utbildningen syftar till att skapa större förståelse och kunskap om hur normer och värderingar kring kön kan bidra till begränsande strukturer. Utbildningen bidrar till att deltagarna själva förstår hur både en själv och andra upprätthåller mönster och föreställningar kring kön i sin vardag och deltagarna lär sig identifiera och förstå vilka förändringar de själva kan göra. 

 

 • Kvinnor och mäns yrkesliv
 • Kvinnor och mäns sociala liv
 • Jämställdhet och kultur
 • Historisk syn på jämställdhet 
 • Normer och värderingar som styr  
 • Hur vill vi att samhället ska se ut

Startdatum: Flexibla startdatum 

Deltagare: Max 20 deltagare per tillfälle

Tid: 3 timmar

 

Utbildningen består av olika övningar, filmer, case och forskningsbaserat underlag för att förstå och utveckla ett reflektivt tänkande kring jämställdhet både i familjen och samhället.  Utbildningen syftar till att öppna upp och vidga deltagarnas perspektiv för att själva utifrån sina egna erfarenheter och kunnande själva kunna hantera och förstå jämställdhet utifrån sin egen position. Utbildningen motiverar till att förstå vilka normer man själv upprätthåller, vilka normer som sätts av andra och hur man själv kan bidra till förändring.

Privatekonomi / Ekonomiutbildning och workshop

Ekonomisk trygghet är en förutsättning för att leva ett självständigt liv. Vi vet att det för många som kommer till Sverige tar lång tid att etablera sig, det är därför viktigt att snabbt förstå hur man själv kan bidra till sin egen integration genom att fatta rätt beslut och ansvara för sin egen ekonomiska trygghet. En trygg ekonomisk situation är en förutsättning för att inte hamna i utanförskap något som är en stor kostnad både för individen och samhället. 

 

 • Grundläggande privatekonomi 
 • Ta kontrollen över din ekonomi
 • Gör en enkel budget och sätt mål
 • Alla kan spara – vad vill du?

Startdatum: Flexibla startdatum 

Deltagare: Max 10 deltagare per tillfälle

Tid: 3 timmar

 

Utbildningen består av olika case, övningar, filmer och forskningsbaserat underlag. Alla utbildningar syftar till att öppna upp och vidga deltagarnas perspektiv för att själva utifrån sina egna erfarenheter och kunnande själva kunna göra mer informativa och självständiga val. Utbildningen motiverar till att skapa sin egen ekonomiska framtid.

ÖVRIG INFORMATION

 

 • Alla kurser kan erbjudas på olika språk och vi erbjuder även socialt språkstöd.

 

 • Kursinnehållet anpassas efter målgruppen och kan även skräddarsys utifrån era och målgruppens behov.

 

 • Vi håller nere antalet deltagare på kurserna för att ha en bra kvalitet och kunna erbjuda mycket tid för dialog och reflektion. People Potentials kurser bidrar inte bara till ökad kunskap utan också till ägandeskap och beteendeförändring hos deltagarna.

 

 • Alla utbildningar kan även erbjudas till personal där vi tränar workshopledare hos er så att ni själva kan genomföra utbildningarna inom ramen för er egen verksamhet.